PREZİDENT NUŞİRAVAN MƏHƏRRƏMLİNİ DÖYÜB

Bu gün zat-aliləri İlham Əliyev Nuşiravan Məhərrmlini kabinetinə salmış və eninə-uzuna yaxşıca döşəmiş və hətta, deyilənlərə görə, iki qabirğasını sındırmışdır. Prezident deyirmiş: “Sataşmağa adam tapmadın, mənim adamıma sataşırsan? Sən bilmirsən Mirşahin mənim adamındır? Binamus, müxalifət, işqal!” Nuşiravan yalvarıb ki, ya prezident, mənə nə söyüş deyirsininz deyin, atamı-anamı söyün, ancaq “müxalifət” deməyin”.

Prezident Nuşiravanı təpikləyib kabinetdən atıb qırağa…

НУШИРАВАН 1