SİCİLİYA MAFİYASI HAFİZ PAŞAYEVİN KİTABINI ƏLALTI SATIR!

Данте

Hafiz Paşayevin “Bir səfirin manifesti” kitabı italyan dilində nəşr ounub və cənab Paşayev İtaliyaya gedib öz kitabını şəxsən italyalılara tədim edib. Görənlər danışırlar ki, kitab satılmağa başlayan kimi Əli qırğını düşüb, neçə italiyalı ağır xəsarət alıb. Deyilənlərə görə, tirajın böyük bir hissəsini Siсiliya mafiyası ələ keçirib və indi əl altından satır. İtaliya mətbəələri gücə-gündüz kitabın əlavə tirajını çap etsələr də, çatdıra bilmirlər.

İtaliya mətbuatının yazdığına görə, Haviz Paşayevin əsərinun reytinqi iki günün içində Bokkaçonun”Dekameron”, Dantenin “Bəşəri komediya” əsərlərinin və həmçinin Bibliyanın reytinqini ötüb keçib. İtaliya hökuməti Hafiz Paşayevə heykəl qoymaq istəyir, ancaq cənab Paşayev xahiş edib ki, heykəli ona yox, Heydər Əliyevə qoysunlar…