ÇIXDIM BU QIŞDAN DA, TANRI, DEYƏSƏN…

Çıxdım bu qışdan da, Tanrı, deyəsən,

Ümidim yox idi yazı görməyə.

Ümidim yox idi hava isinə,

Yerin yeddi qatlı buzu əriyə.

 

Çəkib həsrətini gülün, bülbülün,

Könlü sərçələrə verib yaşadım.

Yırtıb özlərini ötdülər hər gün,

Yarıac-yarıtox başıdaşdılar.

 

Qış həmin qış idi, yaman qış idi,

Günəş həftələrlə itirdi gözdən.

Qanım yavaşıdı, canım üşüdü,

Büdrədim  yollarda, yıxıldım da mən.

 

Bir vaxt yaz gəlirdi qış tükənəndə,

İndisə yaş üstə yenə yaş gəlir.

Ağır imtahandır hər fəsil indi,

Bilmirəm qabaqda neçə qış qalır…

 

03-05.2016 Samara