ARAZ ƏLİZADƏNİN AZƏRBAYCAN HİMNİNDƏN ŞİKAYƏTİ

Hara getsəm, ordasan,

Orkestrdə, xordasan.

Rus himni majordadır,

Sən niyə minordasan?

Реклама