ÜRƏYİ YARALI ŞƏHİD ANASI…

Ürəyi yaralı şəhid anası,

Adamla dolacaq indi yan-yörən.

Yaxının, uzağın gələcək yasa,

Bir aləm olacaq təsəlli verən.

 

Bəlkə saraya da çağırılarsan,
Səni dəvət edər bəlkə də Başçı.

Getmə, anam, bacım, de ağrıyırsan,

Saray məclisindən özünü qaçır.

 

Saray süfrəsində yemə tikə də,

Yansa da ciyərin, içmə suyundan.

Burda vur-çatlasın olub bəlkə də,

Güllə qabağına gedəndə balan.

 

Şampan partladıblar gecə yarısı,

Balan yağılarla çarpışan zaman,

İnanma yaş töküb ağlayan olsa,

Ürəkdən ağlamır burda ağlayan.

 

Hansı kefdə olub gül balaları,

Güllə qabağına balan gedəndə?

Sütül uşaqları qurban aparıb,

Yığışıb ehsanı yeyirlər indi…

 

08-09.04.16

Samara