ƏLLİ İL QABAĞIN KİNOLARINA…

Əlli il qabağın kinolarına,
Ya yüz il əvvəllin şəkillərinə,

Baxanda görürsən, ya elə gəlir,

O vaxtdan insanlar dəyişib yaman.

 

Üzlər indikindən ifadəliymiş,

Baxışlar fikirli, fikirlər dərin.

Baxdıqca baxırsan, şəklin hər biri,
Taledir, qarayla-ağla deyilmiş.

 

Hamı bir sifətdə indi elə bil,

İfadəsi kasıb sifətlərinsə.

Gün-gündən artırıq, Tanrı hər kəsə,

Bəllə də fərdilik çatdıra bilmir…

 

10.10.2016

Samara