İOSİF BRODSKİ. VƏTƏNƏ DÖNÜRSƏN…

İOSİF BRODSKİ

VƏTƏNƏ DÖNÜRSƏN

                                                  Воротишься на родину. Ну что ж.

 

Vətənə dönürsən. Deməli belə.

Boylan yan-yörənə, kimə gərəksən.

Səni unutmayıb hansı dost hələ?

Dönürsən. Yolüstü dükana gir sən

 

Şirin çaxır götür şam yeməyinə,

Pəncərə önündə dayanıb düşün.

Nə olub — günahkar özünsən yenə.

Neynək. Belə yaxşı. Allaha şükür.

 

Heç kim nə yaxşı ki, müqəssir deyil,

Yaxşı ki, deyilsən heç kimə bağlı,

Yaxşı Ki, heç kim  də əsirin deyil
Sevə ölənəcən ürəyi dağlı.

 

Yaxşı ki, gecənin qaranlığında

Səni ötürmədi heç kimin əli

Nə yaxşı tək-tənha və pay-piyada,
Vağzalı tərk edib gedəsən elə.

 

Nə yaxşı vətənə tələsən zaman,

Pərdəli sözlərin açıla sirri.

Duyasan ki, qəlbi qayğılandıran,

Yenilik, dəyişmə ümidləridir.

1961

 

Ruscadan tərcümə

29-30.05.2017

Samara