«ORTAYA QOYUB” DEYƏNDƏ QABAĞINA “TÜRKÜN MƏSƏLİ» AT, AY ZAHİD SƏFƏROĞLU!

Mərhum Rəsul Həmzətov demişdi: “Mənim dilim sabah öləcəksə, qoy özüm bu gün ölüm”.

Sabah mənim dilimin, yəni Azərbaycan dilinin, başına nə gələcək, bilmirəm, ancaq bu gün dilim özü az qala məni öldürmüşdü.

Allah şeytana lənət eləsin, məni yoldan çıxardı, açdım “Yeni Müsavat” qəzetini, gördüm Duginlə Proxanovun Bakıya gəlməsi haqqında məqalə var. Dedim oxuyum, görüm bu vələdəzzinaLar Bakıda nə qayırıblar. Məqaləni oxuyub axıra çıxınca vedrə-vedrə tər tökdüm, qeyzimdən öz başıma bir neçə dəfə qapaz saldım, təzyiqim qalxdı, qəzet kompütürdə olmasaydı, cırıq-cırıq edərdim, kompüteri yerə çırpıb sındırmağa ürəyim gəlməd, özümə söz verdim ki, Müsavat qəzetini elə əngəlləyim ki, bir də açıla bilməsin.

Hə, məqalə müəllifi Zahid Səfəroğıu yazır:

“Ancaq hətta belədirsə də, o zaman nədən Kreml iradə ortaya qoyub ÜAK-nı bərpa eləmir”.

A kişi, iradəni haçandan ortaya qoyurlar? İradəni göstərərlər, nümayiş etdirərlər. Ortaya yemək qoyarlar, araq qoyarlar, pul qoyarlar. Ortaya… A zalım oğlu, “ortayua qoyur” yazanda heç olmasa, qabağında “türlün məsəli” də yaz, bunu arvad-uşaq oxuyur axı…

Zahid Səfəroğlu yazır: “Özümüzü nə qədər zorlasaq da, Proxanovun səmimiyyətinə inanmaq mümkün deyil”.

A kişi, necə “özümüzü zorlamaq”? Yəni məcbur etmək? “Məcbur etmək” “zorlamaq” deyil. Türkləri bilmirəm, “zorlamaq” felinin azərbaycanca öz məna çalarları var, onların heç biri “məcburu” əvəz etmir. Yaxşı, neynək, yazdın, ancaq burda da gərək “türkün məsəli “ola. Yoxsa hamı başlayacaq təsəvvürünə gətirməyə ki, jurnalist Zahid özünü necə zorlayır…

Sahid Səfəroğlu yazır: “Düşünmək ki, cənab Proxanov bütün bunlardan xəbərsizdir – sadəlövhlük olar”.

Bu cümləni oxuyanda başa düşdüm ki, Zahid jurnalist xaricidir, bu adamı hansı ölkədənsə gətirblər Müsavatda işləməyə, Afrikadan idmançıları gətirən kimi. Çünki Zahid azərbaycanlı olsaydı, belə yazardı: “Bütün bunlardan cənab Proxanovun xəbərsiz olduğunu düşünmək sadəlövhlük olardı”.

Zahid Səfəroğlu yazır: “O üzdən Bakı əlbəttə ki…”

Hansı üzdən? Bu yəni “başqa tərəfdən” “digər tərəfdən” mənasındadır?

Zahid Səfəroğlu yazəır: “Yəni bir qənaət hasil olur ki…”

Guya ərəb sözlərindən qaçan müəllif burda burda ərəbcədən elə hoqqa yaradıb ki, oxuyanın başı çatlayır.  “qənaət hasil olur…”

Zahid Səfəroğlu yazır: “Amma və lakin cənab Proxanov da fərqində olmamış deyil ki…”

Əgər “fərqində olmamış deyil” azərbaycancadırsa, onda mən Azərbaycanda yaşayanda azərbaycaca danışmamışam, azərbaycanca yazmamışam, azərbaycanca oxumamışam. Yəni bu Zahid Səfəroğlu məqalə yazmır, dil icad edir və özünü elə əziyyətə də vurmur, türk seriallarından eşitdiyi söz və ifadələri basməmmədi eləyib sirıyır Müsavatın oxucularına.

Cəhənnəmə sırı, gora sırı, ancaq “ortaya qoymaq” deyəndə qabağına “türkün məsəli” at, a zalım balası. Birdən oxucu səhv başa düşər, fikri ayrı şeyə gedər…

Mirzə ƏLİL