GENERAL NOVRUZƏLİ ORUCOVDAN QURBANKƏSMƏ MƏRASİMİNƏ DƏVƏT

Bakıdan bir dəvətnamə almışam. Mətni belədir:

«Hörmətli Mirzə Əlil! Cümə günbü oğlum Rüstəmi H. Əliyev mərkəzində prezidentin ayaqları altında qurban kəsirəm. Siz də qurbankəsmə məclisinə dəvət olunursunuz. Prezident məşqul olduğundan ayaqqabılarından bir cütünü göndərəcək.

Hörmətlə:

general Novruzəli Orucov»

RÜSTƏM ORUCOV 5

Реклама