LÜTFİZADƏ: «BALA, AXI MƏN HƏLƏ ÖLMƏMİŞƏM…»

Lütfizadə ona dəyməyə gəlmiş oğluna deyir:

  • Norman, bala, Azərbaycandan nə xəbər var?
  • Qırğındır, ata.
  • Erməniləri qırırlar?
  • Yox, ata, bir-birlərini.
  • Əliyevi yıxmaq istəyirlər?
  • Yox, ata, qırğın sənin üstündədir. Yarısı deyir basdıraq Lütfizadəni burda, yarısı deyir qoymarıq.
  • Bala, axı mən hələ ölməmişəm…
  • — Ata, narahat olma, onlar da bir-birlərini qırıb qurtarmayıblar…