AYAZ MÜTƏLLİBOVA: FUCK YOU!

ayaz-mutallibov.jpg

Hər gözəlin bir eybi olar deyiblər. Mən gözəl xalqımızın yeganə eybini onun söyüşlərində görürdüm. Yəni bizim söyüşlərimiz mənə çox qəliz, uzun, dolaşıq gəlirdi. Ürəyimdən keçirdi ki, bizm gözəl xalqımızın da ingilislərin, ameriklalıların “fuck you” kimi bir söyüşü olaydı. Həm qısa, həm incə, həm mədəni. Özü də ayıb-zad sayılmır. Uşaq böyüyə deyir, böyük uşağa, tələbə müəllimə, müəllim tələbəyə, ptezident vətəndaşa, vətəndaş prezidentə…

Bizim söyüş küçədə ağzından çıxsa, itlər tökülüb gələr… Ya da bıçağı soxarlar qarnına…

Heyf deyil “fuck you”…

Ancaq indi başa düşdüm ki, Tanrı yaratdığı hər xalqın söyüşünü də özünə uyğun yaradır. Mənə bu, iki gün bundan qabaq çatdı. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov Mehriban Əliyevanı prezidentliyə irəli sürəndən. Xəbəri oxuyan kimi istədim mədni şəkildə deyəm “fuck you!”. Gördüm ürəyimin başı soyumur.

 Hörmətli kişilər və arvadlar! Bu adamın özünün prezidntliyi nə olub ki, durub indi xalqa prezident təyin edə? Bu o… Lənər şeytana… Bu adam şalvarını isladıb rusların bazasında qaçıb gizlənməmişdi? Deyəsən ki, a o… Lənət şeytana! Deyəsən ki, a Ayaz öləsən, sən hansı xidmətlərinə görə xalqın yerinə prezident seçirsən? Ay oğ…  Lənət şeytana! Niyə Mehriban xanım prezident olmalıdır? Bəlkə xalq Zeynəb Xanlarovanı prezident seçmək istəyir? Parlamentdə oturmaqdan arvadın dalı qabar olub, qoy beş-altı il prezidentlik eləsin, ölkəni gəzsin, havasını dəyişin. Ermənilərlə də əlaqəsi var. Yəni yaxşı mənada. Ermənistanın xalq artistidir. Qarabağ məsələsini bir həftəyə həll edər.

Azərbaycan əhalisinin yarıdan çoxu arvaddır. Türkün məsəli, hansına barmağını uzatsan, namizəd də olar, yaxşı prezidentlik də edər.

İndi bu Ayazdan soruşan lazımdır ki, o təklifi sənə dedirən kimdir, bu sənin öz sözün deyi axı, ay sənin lap…

Lənət şeytana!

Fuck you!

Yox, bu Ayaz kimi oğ… Lənət şeytana! Bu Ayaz kimi pis adamlara ingilis, fransız söyüşü əsər eləməz. Bunu gərək dədə-baba söyüşlərimizlə allı-yaşıllı söyəsən. Ancaq nə qədər ki, Azərbaycan Respublikasının müqəddəs Konstitusiyasl buna yol vermir, vəzifəsindən şalvarına işəyib qaçmış bu adamı ingiliscə söyürəm:

Fuck you!

Və sözümü bu şüarla bitirirəm:

Yaşasın Paşa-holdinq!

Mirzə ƏLİL