ALEKSANDR PUŞKİN. «MƏN SİZİ SEVİRDİM…»

ПУШКИН

ALEKSANDR PUŞKİN

         MƏN SİZİ SEVİRDİM….

                         Я вас любил, любовь еще быть может…             

                        

Mən sizi sevirdim, tamam sönməyib,

Sevgi ürəyimdə bəlkə də, ancaq

Qoy sizi narahat etməsin yenə,

Yaşayın məndən və kədərdən uzaq.

 

Sevirdim dinməzcə, ümid bilmədən,

Gah qısqanc olurdum, gah ürkək idim.

Sevgimsə həm incə, təmizdi həm də,

Başqası kaş sizi belə sevəydi.

1854

Ruscadan tərcümə

04.10.17

Samara