ALEKSANDR PUŞKİN. QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

ПУШКИН

ALEKSANDR PUŞKİN

     QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

                        VI

                       Недаром вы приснились мне…

 

Əbəs yerə deyil yuxuda sizi

Gördüm başıqırxıq döyüşən anda.

İti qılıncların tiyəsi qanda,

Xəndəkdə, divarda, yerdə qan izi.

 

Çatsın hamınıza qoy bu şən səda,

Odlu səhraların mərd oğulları:

Cavan kənizləri siz əsir alın,

Bölün qəniməti öz aranızda.

 

Qələbə çaldınız, sizə şərəf-şan,

Ağürəklilərə — üzüqaralıq.

Onlar inanmadı çin yuxulara,

Döyüş meydanından ötüşdülər yan.

 

İndi tamahıyla bol qənimətin,

Peşmandır, əlbəttə, hamısı onlar.

“Özünüzlə bizi, axı nə olar,

Aparın” deyirlər, “yox” deyin qəti.

 

Döyüşdə ölənlər bəxtiyardılar,

Yerləri cənnətdir onların indi.

Keçir hər anları işrət içində,

Dünya qüssəsindən uzaqdır onlar.

 

1824

Ruscadan tərcümə

08.10.2017

Samara