MARİNA TSVETAYEVA. «GÜLLƏR, ULDUZLAR TƏK YARANIR ŞEİR…»

marina

                   Стихи растут, как звезды и как розы…

 

Güllər, ulduzlar tək yaranır şeir,

Evdə gərəksiz bir gözəllik ya da.

Bütün alqışların, təntənələrin,

Cavabısa birdir: mənə bu, hardan?

 

Yatırıq – baxın, daş pilətələrdən
Dörd ləçəkli səma qonağı bitir.

Şairin (yuxuda), bilin, kəşfidir,

Ulduz qanunu və çiçək düsturu.

14 avqust 1918

Ruscadan tərcümə

11.10.17

Samara