«QAFQAZ» ŞEİRİNİN TƏRCÜMƏSİ HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ

Qafqaz şeirinin orijinal bəndləri var, şrti olaraq “Qafqaz” bəndləri də demək olar. Hər bənd 6 misradır. Belə qafiyələnir:

a

b

b

a

c

c

Abbas Səhhət orijinal qafiyə sistemini saxlamayıb. Birinci bənd tərcümədə belə qafiyələnib:

a

b

a

b

c

c

Sonrakı bəndləri isə Abbas Səhhət məsnəvi kimi tərcümə edib.

Bununla belə Abbas Səhhətin tərcüməsi şübhəsiz incidir, leksikasına, ifadə vasitələrinə görə dövrünü qabaqlayıb.

X.X