MARİNA TSVETAYEVA. DÜNYADA ARTIQLAR, ƏLAVƏLƏR VAR…

ЦВЕТАЕВА

Dünyada artıqlar, əlavələr var,

Onların məskəni üfüq arxası.

(Adları məlumat kitablarına

Düşmür, evlərisə — zibil çalası).

 

Boşlar, tıxanmışlar var bu dünyada,

Peyin çağırılar adı dinməzin.

Palçıq da çiyrinir təkərlər altda,

Mismar – sizin ipək ətəyinizə.

 

Gözəgörünməzlər var bu dünyada,

(Nişan: cüzamlının xüsusi rəngi!)

Dünyada Əyyublar var ki, Əyyuba,

Edə bilərdilər qibtə, nədən ki:

 

Şairik, səfilik xalq nəzərində,

Elə ki məcradan çıxırıq amma,

İlahə istərik alaq Tanrıdan,

Düşərik bakirə iddiasına.

23 aprel 1923

Ruscadan tərcümə

Samara

 

Реклама