UİLYAM ŞEKSPİR. 28-Cİ SONET (heca ilə)

shakespear

How can I then return in happy plight

 

Necə açılsın ki ürəyim, əgər,

Çoxdan həsrətəmsə istirahətə.

Azalmır gündüzün zülmü gecələr,

Gündüz də bürüyür qəlbi zülmətə.

 

Gecə düşmənsə də gündüzə qatı,

Məni incidirlər verib əl-ələ.

Gündüz ağır zəhmət, gecə sızıltı,

Üzüldüm, yenə sən uzaqsan elə.

 

Gündüzə deyirəm, girib qılığa,

Göyü bulud alsa, səsnsən ağardan.

Gecəyə deyirəm dönüb çırağa,

Sənsən zülmətləri işıqlandıran.

                               

                       Gündüzsə dərdimi ancaq artırır,

                      Hər gecə uzanır iztirablarım.

İngiliscədən tərcümə

16.01.2018

Samara