ÜÇ HƏRFDƏN İBARƏT QƏRİBƏ SÖZLƏR…

Beowulf.firstpage

Dostoyevski “Yazıçının gündəliyi”ndə (1873) üç hərfdən ibarət bir söz haqqında yazır. Altı nəfər kefli fəhlənin dalınca on beş addım gedəndən sonra yazıçı bu nəticəyə gəlir ki, bu sözün köməkliyi ilə ən dərin düşüncələri ifadə etmək olar.Dostoyevski deyir ki, bir neçə dəqiqənin içində sərxoş fhlələr o sözü altı dəfə işlətdilər və hər dəfə başqa mənada…

Əlbəttə, Mixail Fyodoroviç sözün qüdrətinı valeh olmuşdu…

Bu məqaləni qdim ingilis dastanı “Beovulfa baxarkən xatırladım”. 349-350-ci misralarda belə bir söz var: “wig”.

wæs his módsefa      manegum gecýðed

wíg ond wísdóm

Bi isə müasir ingiliscəyə sətri tərcümə:

his courage was      well-known to many,

war-skill and wisdom 

Beləliklə, “wig – war-skill”, yəni hərbi səriştə.

Üç hərflik sözü indi səkkiz hərfdən ibarət iki söz izah edə bilirsə, dilin inkişafına şübhə oyanır…

Müasir ingiliscədə “wig” parik deməkdir.

Düzdür, hərbçilərin də parikləri olub, ancaq 17-19-cu əsrlərdə…

Köhnə ingiliscədən müasir ingiliscəyə “wig” sözü “war” kimi tərcümə olunur. Belə çıxır ki, müəyyən kontekstdə “wig” “war-skill” mənasını da verə bilir…

Üç hərfdən ibarət qəribə bir söz