NƏ GÖZƏL OLUB Kİ, FİKRİN, İLAHİ…

12.03.18.jpg

Nə gözəl olub ki, fikrin, İlahi,
Çıxa bilməmişəm adam içinə.

Şeytan azdıranda istədim çıxım,

Qaytarıb tez qoydun yerimə yenə.

Elə çəkmisən ki, marşrutumu,

Adamlı yerlərdən uzaq keçmişəm.

Ayaq basılmayan cığırı tutub,

Getmişəm adamsız yerə həmişə.

Kİm bilir nə günə yoxsa qalardım! — 

Sirr deyil ki, adam içindəkilər,

Başımı bədəndən ayırardılar,

Hələ içərdilər qanımı bəlkə.

Bu hələ yaxşıdır. Başıma sığal,

Çəkə bilərdilər adam içində.

Deyərdilər guya dəryadır ağlım,

Olardım yuxarı başa keçəndən.

Varım-dövlətim də yəqin olardı,

Yəqin əyriyə də yatardı əlim.

Bir də görərdim ki, ömür yarıdır,

Adam içindəyəm, adam deyiləm.

Necə şükrlüyəm, İlahi, sənə,

Nə gözəl çəkmisən bu marşrutu!

Yerimdən sıçrayıb adam içinə.

Cumanda saxladın, yumruğu vurub.

12.03.2018

Samara