KƏNDÇİMİZ ƏBİL QARA OĞLUNA BAŞSAĞLIĞI ƏVƏZİ

ƏBİL.jpg

Yeganə oğlunu qəzada itirmiş kəndçimiz Əbil Qara oğluna

                         başsağlığı əvəzi

Çəpəri nizamlı, həyəti təmiz,
Bağı səliqəli, bağçası qəşəng,
Yonulu, ütülü arxı-bərəsi,
Qapısı-bacası, evi təzərəng.

 

Özü ehtiyatlı uşaq yaşından.

Suyu da üfürüb bəlkə içəndi.

Yüz ölçüb-biçəndi davranışında,
Sayan, fikirləşən, hesab çəkəndi.

 

Yağmurlu yaz ola, ya payız ola,
Horralı yollarda ayaq döysə də,

Üstünə-başına, bilir, tanıyan,

Düşməzdi palçığın bir giləsi də.

 

Qardaş, niyə fikrin yayındı belə,
Qardaş, gözün hara ilişdi, qaldı?

Sənə nə oldu ki, balana gələn,
Qadanı, bəlanı qabaqlamadın?

 

Qəddin əyilməsin, dikəlt başını,
İndi göydən gələr təsəlli sənə.

Ağlama, ağlama, gözünün yaşı,
Üşüdər balanın xatirəsini.

01.05. 2018

Samara