ŞARL BODLER. “GECƏ QÜBBƏSİ TƏK SƏNƏ HEYRANAM…”

бодлер

            Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne

Gecə qübbəsi tək sənə heyranam,

Qüssə dolu camım, danışmayanım.

Sən məndən qaçdıqca çoxalır eşqim,
Mənə elə gəlir, gecəm naxışı,

Hara gedirsənsə, məndən ayrılıb,

Mavi ənginlik tək  uzaq, aralı.
Hücuma keçirəm, əl atıb gücə,

Gedər qurd qoşunu leş üstə necə.

Vurğunam, amansız, qəlbi buz heyvan,
Sən gözəlsən elə soyuqluğundan!

Fransızcadan tərcümə

15-16.05.2018

Samara