ŞARL BODLER. ZƏHƏR          

бодлер

              Le Poison

Qüdrətiylə şərabın ən rəzil meyxana da,
Dönər şah sarayına,

Nağıllardan tanınan gözəl tağlar yaranar,

Durar qızıl dumanda,

Buludlar arasında necə ki, günəş yanar.

 

Sərhədini aşdırır  tiryək sərhədsizliyin,
Sonsuzluğu uzadır.

Dərinlədir zamanı, nəşələr üzə varır,

Sıxıntılı məzələr,

Axır qəlbi doldurur tuta biləndən artıq.

 
Bunlar gözlərindəki, yaşıl gözlərindəki,

Zəhərə dəyməz ancaq,

O göllərdə titrəyən qəlbim çaşqın, başayaq…

Arzularım gəlir ki,

İçə o girdabları, təşnəni yatırdaraq.

 

Bunlar dəyərmi ancaq sənin tüpürcəyinin,
Müdhiş möcüzəsinə? —

Dişlər, işlər iliyə, oda yaxılar sinə.

Və başım gicəllənər,

Ölüm sahillərinə ruhum üz tutar yenə.

 

Fransızcadan tərcümə

21-22. 05. 2018

Samara