ŞARL BODLER.   NƏHƏNG

бодлер

             La Géante

 

O çağlar ki, Təbiət möhtəşəm ilhamıyla,
Dünyaya gətirərdi hər gün əcayib uşaq,

Bir nəhəng qız yanında istərdim ki yaşayam,
Kraliça  dizindən düşməyən pişik sayaq.

 

Görəydim çiçəklənir qəlbi tək bədəni də,
Və sərbəst irilənir müdhiş oyunlarından.

Tüstülənən alov var biləydim ürəyində,
Gözlərində laylanan, üzən nəmli dumandan,

 

Zəngin formalarıyla gəzəydim tələsmədən;

Sürünəydin ölçüsüz dizləri üstündə mən.

Bəzən də yay günləri, elə ki günəş yaxır,

 

Üzülüb uzananda kənd boyunca o nəhəng,

Döşlərinin yataydım kölgəsində arxayın,

Sanki dağ yamacında rahat, sərin kənddəyəm.

 

Fransızcadan tərcümə

03-04. 2018

Samara