UİLYAM ŞEKSPRİN SONETLƏRİNDƏN İBARƏT KİTAB

Bakıda «Parlaq» imzalar nəşriyyartında Uilyam Şekspirin sonetlərindən ibarət kitab çap olunmuşdur. Məcmuəyə sonetlərin ingilis dilində orijinalı və Azərbaycan dilinə tərcüməsi salınmışdır. Ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Həbib Zərbliyevdir.

Kitabı bakılı kompütür mühəndisi Yusif Süleymanlı şəxsi vəsaiti hesabına çap etdirmişdir.

kit1

kit2.jpg