FƏRHAD MİRZƏYEVİN XATİRƏSİNƏ

fərhad

Səni tanıyandan bildim hər insan,

Heç də hər insana canavar deyil.

Bildim əgər dara düşüb çağırsam,
Görərəm səsimə kimsə hay verir.

 

O vaxtsa adamın hər cürü vardı.
Quzu kimisi də, canavarı da.

Heç kimə heç nədə sən oxşamırdın,
O vaxt kübar yoxdu, sənsə kübardın.

 

 

Uzun barmaqların qalıb yadımda,
Sən həm musiqiçi, musiqiydin həm,
Kim var ki, qoşulub ağlayam indi,

Kaş ki yalquzaq tək ulaya biləm…

27.07. 2018

Samara