TEOFİL QOTYE.   BİR GÜLRƏNG PALTARA

gautier_big-min

À une robe rose

Necə sevimlisən bu geyimdə sən,
Bu don soyundurur səni yarımçıq.

Boylanır döşlərin qırağa sərbəst,

İlahə əllərin hamıya açıq.

 

İncədir arının qanadları tək,
Zərif çaygülünün ürəyi kimi.

Əlvan nəvaziş tək parçası kövrək,
Uçur dövrəsəndə gözəlliyinin.

 

İpəyin üstünə epidermdən,

Gümüş sayrışmalar sanki çilənir.

Və incə bədənə parça göndərir,
Əksini gül rəngli şölələrinin.

Bu qəribə paltar nədən, hayandan,

Elə bədənindən sanki yaranmış.

Canlı bir toxucu ya dəzgahında,

Dərinə gül rəngi belə calanmış?

 

Döş gilələrinin ayağındakı,
Bu zəngin, naməlum çalar ki, vardır,
Bəlkə Veneranın çanağındakı,

Qızıl şölələrdən qızatrtılardır?

 

Ya da ki, bu donun parçası bəlkə,
Boyanıb həyanın qızıl rənginə?

Yox, model olmusan, sən çəkilmisən,
Bilir qiymətini sənin gərdənin.

Ataydın, nəhayət, ağır duvağı,

İncəsənət bunun arzusundadır.

Daha da möhtəşəm səni Kanova,
Yapardı Borgeze şahzadəsindən.

 

Sənin dodağının gül qırışları,

Doyub-dolanmayan arzularımdır.

Salmasan özündən məni aralı,

Sənə öpüşlərdən don yaradardım.
fransızcadan tərcümə

08.09. 2018

Samara