POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. VII, 1

verlain-19

1

Certes, si tu le veux mériter, mon fils, oui…

 

Bəli, oğlum, şübhəsiz, layiq olmaq istəsən,

İçində yuva salan şübhə var ki, nə qədər,

Zanbaqda arı necə  gizlənməyə tələsər

Açıq qolları üstə uçub gəlsin Kilsəmin.

 

Qulağıma yaxın gəl, axıt qorxu bilmədən,
Və cürətlə, içini varsa  incidən hər nə,

Bir sözü ötürmədən, təkəbbürsüz de mənə,

Göstər peşmanlığını həm də elədiyindən.

 

Sonra otur süfrəmə, sadəcə, çəkinmədən,

Ən ləziz yeməkləri daddıraram sənə mən.

Mələk özü olacaq bu şahidi bu şərəfin.
Dəyişməz bir üzümün şərabını içərsən,

Dadı, gücü, qüdrəti, xeyirxahlığı onun,

Cücərdəcək qanında ölməzlik toxumunu

fransızcadan tərcümə

13-16.11. 2018

Samara