POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. VII, 2

verlain-19

Puis, va! Garde une foi modeste en ce mystère

 

Onda get! Qoru sadə inamı sən məhəbbət

Sirrinə, onunla mən ağlınam, bədəninəm,

Qayıdarsan evimə tez-tez ancaq yenidən,

Sönər Şərabla təşnən, ondadır həm də qüdrət.

 

 

Dadarsan Çörəyimdən, həyat —  xəyanət onsuz,

Atama dua edər, Anamdan da dilərsən,
Deyərsən ki, razısan torpaq qürbətində sən,
Olasan öz yununu dinməz verən bir quzu.

 

 

Kətan köynək geyinmiş məsum bir uşaq kimi,
Unudasan özünə sevgini və kimliyi.

Və, nəhayət, bir azca mənə bənzəyəsən sən.

 

 

İuda və Pyotr,  İrod, Pilat günləri,
Mən də beləcə idim, elə sənin kimi mən,

İnciməyə, ölməyə əlində canilərin.

fransızcadan tərcümə

13-17.11. 18

Samara