POL VERLEN. YAZIQ GƏNC ÇOBANA

verlain-19

A poor young shepherd

 

Qorxuram mən öpüşdən
Arıdan qorxan kimi.

İtirdim dincliyimi,

Gecə əzabıyla mən.
Qorxuram mən öpüşdən.

 

Fəqət sevirəm Kəti,

İşvəli gözləriylə.

O necə də incədir,
Ağuş cizgiləriylə,

Necə sevirəm Kəti!

 

Valentin günü gəlir!

Deməliyəm mən, ancaq,

Sabah deyə bilmərəm…

Nə qorxulu gəlir, ah,
Valentin günü mənə!

 

 

Bəxtəvərlik əbədi,
O mənə vəd eləyib,
Ancaq nə qəribərir,
Məşuquna çevrilib,
Yanmaq həndəvərində.

 

 

Qorxuram mən öpüşdən
Arıdan qorxan kimi.

İtirdim dincliyimi,

Gecə əzabıyla mən.
Qorxuram mən öpüşdən.

 

Fransızcadan tərcümə

18.11. 2018

Samara