POL VERLEN. BİR MÖHTƏŞƏM XANIMA

verlain-19

Une grande dame

Müqəddəsi azdırar bu gözəl, girinc qalar,

Qoca hakim görəndə! Amiranə yeişli,

Danışanda parlayır inci kimi dişləri,

Nitqi italyancadır, bir azca rus ləhcəli.

 

 

Gözlərində qarışıb Pruss göyünə mina,
Almazın itiliyi, sərtliyi onlarda var,
Sinənin əzəməti, dərinin ağlığıyla,
Nə bir kurtizan çatar, nə kraliça ona.

 

 

Pişik Ninetin özü, Kleopatra hətta,

Kübar gözəlliyinə ola bilməz onun tay!

 “Bu, möhtəşəm xanımdır!” — bax, sevimli Buridan.

 

 

Günəş də odlu deyil  kürən saçları qədər,

Səcdə edəsən gərək diz çökərək önündə,
Bu qadının üzünü ya da qamçılayasan!

Fransızcadan tərcümə

30.11 – 01.12. 2018

Samara