POL VERLEN. AMUR YERDƏ

verlain-19

L’amour par terre

Axşam küləyi dünən yıxdı Amuru yerə.

Ən sirli bucağında parkın əlində ox-yay,
Dayanmışdı pusquda Amur gülümsəyərək.

Çöhrəsi doğururdu bizdə nə qədər xəyal!

 

 

Axşam küləyi onu yerə atdı! Mərmərin,

Tikələləri dağılıb. Bu mənzərə nə qəmgin.
Baxırsan pyedestala, adını sənətkarın,
Kölgəsində ağacın oxumaq özü çətin.

 

Ah, indi pyedestal təhnadır necə indi!

Qəlbimə dalğa-dalğa melanxolik fikirlər

Gəlir də, çəkilir də, qüssə elə dərindir,
Yalqız gələcəyimdən elə bil verir xəbər.

 

Ah, necə qəmli! Yəqin mütəəssir olmusan,
Özün də bu tablodan, şən baxışların hərçənd,
Mərmər qırıqlarının üstündə qanad çalan,
Al-qızıl kəpənəyin uçüşuna olub bənd.

 

Fransızcadan tərcümə

14-15.12. 2018

Samara