POL VERLEN. KABARELƏRİN HAY-KÜYÜ

verlain-19

Le bruit des cabarets

Kabarelərdə hay-küy, zibillidir səkilər,

Torana çinarların yarpaqları tökülür.

Omnibus cırıldayır sıçradaraq palçığı,
Təkərlərdən kuzovun var elə bil acığı.

Tənbəlcə göz gəzdirib o yan-bu yanlarına,
Tüstülədən fəhlələr kluba yollanırlar.

Polis agentlərinin közərir çubuqları,
Sürüşkəndir yol-səki, divar çatlaq, dam axır.

Asfalt dağılıb gedib, çirkab arxı doldurub,
Məni cənnətə doğru aparan yol bax, budur!

Fransızcadan tərcümə

19-20. 12. 2018

Samara