O. MANEDLŞTAMIN BİR ŞEİRİNİN İKİ TƏRCÜMƏSİ

MANDELSHTAM

OSİP MANDELŞTAM

                        Мы с тобой на кухне посидим,

                     Сладко пахнет белый керосин.

Oturarıq biz mətbəxdə sənlə,

Şirin iyi var kerosinin də.

 

 

Bu – kömbə çörək, bu – iti bıçaq,
Primusu da yaxşı sazlayaq.

 

Ciyə yığ gətir ya da bir taya,
Səhərə qədər səbət toxuyaq.

 

Vağzala gedək sabah obaşdan,
Tapa bilməsin bizi bir adam.

 

yanvar 1931

Ruscadan tərcümə

  1. 02. 2019

 

OSİP MANDELŞTAM

                           (1891-1938)

                    Мы с тобой на кухне посидим,

                   Сладко пахнет белый керосин.

 

Mətbəxdə oturaq, baş-başa verək,

Kerosin ətrini sinəyə çəkək.

 

 Kömbə çörək də var,  iti bıçaq da,
Doldur primusu qapağınacan.

 

Ya da kəndir gətir yekə bir topa,

Gecə səhərəcən səbət toxuyaq.

 

Sonra da vağzala çıxıb gedək ki,

Axtaran olsa da, tapmasın heç kim.

 

Yanvar 1931

Ruscadan tərcümə

08.11. 16