DAVİD SAMOYLOV. «VƏSSƏLAM. DAHİ YUMDU GÖZLƏRİNİ…»

David_Samoylov.jpg

DAVİD SAMOYLOV

                   (1920-1990)

 

                            Вот и все. Смежили очи гении…

 

Vəssəlam. Dahi yumdu gözlərini.
Və tutulduqca, qaraldıqca səma,
İndi öz səslərimiz sanki dinir,

Yayılır ruhu çəkilmiş otağa.

 

 

Nə danışsaq  — yapışıqsız və boyat,

Dumanlı, can sıxandı söhbətlər.

Bizə gör indi necə hörmət var!

Yoxdur onlar. Nə istəyirsən, elə.

 

Ruscadan tərcümə

15.02. 2019

Samara