RİÇARD UİLBER.  RƏVAYƏT

richard _wilbur

Richard Wilbur

Parable

Oxumuşam ki, Kixot çaparkən hara gəldi
Yolayrıcına çıxdı bir dəfə, və qorxaraq,
Şansı verər əlindən, hara sürsün, bilmədi,

 

Durdu, at öhdəsinə seçimi buraxaraq.

Nağıl hara çəkərsə, çünki şöhrət ordadır.
Başı yüngül qürurdan, atınsa ayaqları,
Ağır və tövlə sarı gedirdi ağır-ağır.

 

İngiliscədən tərcümə

05.03. 2019

Samara