ANNA AXMATOVA. “ŞAİRƏ GƏLDİM QONAQ…”

AKHMATOVA

Aleksandr Bloka

Я пришла к поэту в гости…

 

Şairə gəldim qonaq,
Vazar günü. Günorta.

Geniş və sakit otaq,
Həyətdəsə şaxta var.

 

 

Mavi tüstünün üstdə,

Günəş moruq çalarlı…

Susqun ev sahibi tək,

Məndədir baxışları.

 

 

 

Elə gözləri var ki,
Görən unutmaz daha.

Mənsə, yaxşı olar ki,
Onlara heç baxmayam.

 

 

Bazar günü Nevanın

Dəniz qapılarına

Yaxın boz evdə söhbət

Ancaq əbədi qalar.

 

Yanvar 1914

Ruscadan tərcümə

  16. 03. 2019, Samara

QEYD: Şeirin orijinalı qafiyəsizdir.