SAŞA ÇORNI.  XƏSTƏYƏ

Saşa_Çornı

Саша Черный

Больному

Qızıl günəş var axı, a sadəlövh uşaqlar,

Musiqinin, kitabın sevincləri incidir.

İndi yoxsa da, axı dünyada yaşayıblar,
Bethoven də, Puşkin də, olub Heyne, Qriq də…

 

 

Hər anda göz görməyən bir sənət əsəri var,
Təbəssümdə, ağıllı sözdə, göz işığında.

Sənətkar ol! Yaransın qızıla dəyən anlar —

Hər gündə düşüncə var, şirin sevgi dadı da.

 

 

Ləkədir ləyaqətə hücum çəkəndə kədər

Şüşədəki kölgə tək könüllü məhv olasan.

Bəs Yeni Görüşlərin ümidi ölüb məgər?

Yalnız itlər yaşayır bu yer üzündə yoxsa?

 

 

Holland qurumu kimi əgər qaraqabağam,

(Gülümsə, heç eybi yox, mənim müqayisəmə!),

Bu qara qızartılar drenajdan qalmadır

Nizəsinə keçirdi beləcə Muza məni.

 

Səbr elə! Alışaram mən yeni mənzilimə —

Oxuyaram nizədə yaz sığırçını kimi!

Tutular qulaqların qaraçı şənliyimlə,
Vaxt ver ayırd eləyim sovxa əski-üskünü.

 

Qal! Burda namuslular, həssaslar elə azdır…

Qal! Yalnız onlardadır dünyanın bəraəti.

Tanınmırlar, bilinmir onların ünvanı da,

Onları da sənin tək toz basır hərəkətsiz.

 

 

 

Əgər ömürlərinə son qoyarsa yaxşılar
Dünya qalar kütlərə, qanadsız kaftarlara!

Uçuş sevincini sev, başdan alsa da ağlı,

Aş bütün sərhədləri, ruhu geniş açaraq.

 

 

 

Arvad ol, ər ol ya da, qardaş ol ya da bacı.
Mama ol ya da rəssam, dayə ol ya həkim.

Ver – və getmə əsərək verdiyinin dalınca:

Bil, bütün ürəklər bu açar düşər hökmən.

 

 

 

Fikir tənhalığının adaları var hələ,

Ağıllı ol, çəkinmə çəkilməkdən onlara.

Orda suların üstdə sıldırımlar silsilə —
Otur, düşün…ya da ki, daş yığıb at sulara.

 

 

 

Suallarsa… Bilinmir cavabı sualların,

Oda yaxıb gedərlər qızılca kimi birdən.

İki müdrik məsləhət verib bizə Solomon:

Kütlə mübahisəyə girmə və qaç qüssədən.

 

1910

Ruscadan tərcümə

22-23.03. 2019, Samara

 

 

САША ЧЕРНЫЙ
Больному

Есть горячее солнце, наивные дети, 
Драгоценная радость мелодий и книг. 
Если нет — то ведь были, ведь были на свете 
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ… 

 

 

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи — 
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. 
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья — 
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз… 
Бесконечно позорно в припадке печали 
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле. 
Разве Новые Встречи уже отсияли? 
Разве только собаки живут на земле? 
Если сам я угрюм, как голландская сажа 
(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!), 
Этот черный румянец — налет от дренажа, 
Это Муза меня подняла на копье. 

Подожди! Я сживусь со своим новосельем — 
Как весенний скворец запою на копье! 
Оглушу твои уши цыганским весельем! 
Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. 
Оставайся! Так мало здесь чутких и честных… 
Оставайся! Лишь в них оправданье земли. 
Адресов я не знаю — ищи неизвестных, 
Как и ты неподвижно лежащих в пыли. 

Если лучшие будут бросаться в пролеты, 
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц! 
Полюби безотчетную радость полета… 
Разверни свою душу до полных границ. 

Будь женой или мужем, сестрой или братом, 
Акушеркой, художником, нянькой, врачом, 
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом: 
Все сердца открываются этим ключом. 
Есть еще острова одиночества мысли — 
Будь умен и не бойся на них отдыхать. 
Там обрывы над темной водою нависли — 
Можешь думать… и камешки в воду бросать… 

 

А вопросы… Вопросы не знают ответа — 
Налетят, разожгут и умчатся, как корь. 
Соломон нам оставил два мудрых совета: 
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.

Саша Черный, <1910>

 

Реклама