VLADİSLAV XODASEVİÇ. “İÇİN DƏRDİ-QƏMİ STƏKAN DOLU…”

hodasevich.jpg

Владислав Ходасевич

Пейте горе полным стаканчиком!

 

İçin dərdi-qəmi stəkan dolu!

Verin (bütün) yeri qəbiristana…

Gərək baş-bədənin saxsıdan ola,
İndi də ölümdən danışmayasan.

 

 

Qarağat yetişir orda, şimalda,
Orda coşur iyul qasırğaları…

Bircə səfeh “vətən” kəlməsindən, ah,
Gözlərimin yaşı gör necə axır…

1917-18

Ruscadan tərcümə

23.03. 2019, Samara

 

 

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Пейте горе полным стаканчиком!

Под кладбище (всю) землю размерьте!..

Надо быть китайским болванчиком,

Чтоб теперь говорить — не о смерти.

 

 

Там, на севере, дозрела смородина,

Там июльские блещут грозы…

Ах, от глупого слова «родина»

На глаза навернулись слезы.

1917-18