MİXAİL LERMONTOV.  “YOX, BAYRON DEYİLƏM, BAŞQA BİRİYƏM…”

LERMONTOV

Нет, я не Байрон, я другой…

 

Yox, Bayron deyiləm, başqa biriyəm,

Tanrı seçimiyəm, tanınmasam da,

Qovur onun kimi məni də aləm,

Rus ruhudur coşan fəqət qanımda.

 

 

Erkən başlamışam, gedərəm erkən,
Zəkam elə də çox yaratmaz yəqin.

Qəlbim okeandır, orda indidən,
Batıb gəmiləri ümidlərimin.

 

Qaraqabaq dərya, kim aça bilər,
Sənin sirlərini? Və kim çatdırar
Düşüncələrimi mənim kütləyə?

Mənmi ya  Tanrımı? Və heç kim ya da!

1832

Ruscadan tərcümə

20-21.04. 2019, Samara

 

Михаил Лермонтов

 

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!