SERGEY YESENİN. «ƏLVİDA ANIDIR, ƏZİZİM, ARTIQ…»

ЕСЕНИН

До свиданья, друг мой, до свиданья
Əlvida anıdır, əzizim, artıq,
Dostum, ürəyimdə yerin əbədi.
İndi bəxtimizə düşən ayrılıq,
Bizə gələcəkdə görüş vəd edir.

 

Əlvida, nə dinək, nə də əl sıxaq,
Qüssə görünməsin qaşqabağında.

Ölmək təzə deyil həyatda, ancaq,

Təzə heç nə yoxdur yaşamaqda da.
ruscadan tərcümə

02.06. 2019, Samara

 

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей,-

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.