SERGEY YESENİN. “MƏNİ DANLAMAYIN. BELƏ GƏLİB İŞ…”

ЕСЕНИН

Не ругайтесь. Такое дело!

Məni danlamayın. Belə gəlib iş!

Uzağam həmişə söz alverindən.

Mənim qızıl başım elə bil şişib,
Dayanmır çiynimdə ağırlığından.

 

 

Nə kəndə sevgim var, nə də şəhərə,
Başımı götürüb aparım hara?

Saqqal uzadaram, atıb hər şeyi,
Rusu səfil kimi mən dolaşaram.

 

 

Tamam unudaram şeri, kitabı,

Torbam da dalımda bir dilənçi tək,

Çünki bu çöllərdə hamıdan artıq,
İçki düşgününə  oxuyar külək.

 

Gələr soğan iyi, turp iyi  məndən.
Gecə sükutunu pozub ucadan
Burnumu ovcuma arıtlaram mən.
Gicliyə qoyaram özümü hər an.

 

 

Elə mən istəyən uğurdur bu da:
Bayılım, boranı eşidim ancaq.

Yaşaya bilmərəm mən bu dünyada,
Hoqqalar olmasa çünki bu sayaq.

1922

Ruscadan tərcümə

09. 06. 2019, Samara

Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.


Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

1922