U.B. YEYTS. KÜLƏKDƏ OYNAYAN UŞAĞA

YEATS

To a Child dancing in the Wind

 

Dəniz sahilində rəqs edən uşaq;
Sən niyə fərqinə varasan axı
Küləklər ya sular hayqırar, coşar?

Alnından, üzündən duzlu su axır,

 

 

Saçların havada dalğalanmada;
Sən hələ çox gəncsən, nə biləsən ki,

Zəfər — qismətidir axmağın, ya da,
Sevgi itirilir udulan kimi.

 

 

Bilmirsən işçinin ölüb yaxşısı,
Və bağlanmayıb da hələ bircə dərz.
Qoy coşub özünü külək dağıtsın,
Sən niyə özünü qorxudasan bəs?

 

İngiliscədən tərcümə

24-25.06. 2019

 

To a Child dancing in the Wind

 
Dance there upon the shore;
What need have you to care
For wind or water’s roar?
And tumble out your hair

 
That the salt drops have wet;
Being young you have not known
The fool’s triumph, nor yet
Love lost as soon as won,

 
Nor the best labourer dead
And all the sheaves to bind.
What need have you to dread
The monstrous crying of wind?