ANDREY BELIY. TƏK

bely-young

Andrey Belıy (1880-1934)

TƏK

Pəncərələr tərli, nəm,
Ay işıqladır göyü.

Pəncərə önündəyəm,

Bilmirəm niyə.

 

 

Külək. Əyilir başı,
Çal tozağaclarının.

Çox töküldü göz yaşı…
Sayı yox yaraların…

 

 

İllər yaslı sırayla,
Ötüşür göz önündən,

Ürəyimdə yara var…

Təkəm mən.

Dekabr 1900

Ruscadan tərcümə

23.08. 2019, Samara

 

Андрей Белый

 

ОДИН

 Посвящается
Сергею Львовичу
Кобылинскому

 

Окна запотели.

На дворе луна.

И стоишь без цели

 у окна.

 

 

Ветер. Никнет, споря,

ряд седых берез.

Много было горя…

 Много слез…

 

 

И встает невольно

 скучный ряд годин.

Сердцу больно, больно…

 Я один.

Декабрь 1900, Москва