FYODOR TYÜTÇEV. “SİZLƏ QARŞILAŞDIM, BÜTÜN OLANLAR…”

TYÜTÇEV.jpg

FYODOR TYÜTÇEV

            (1803-1873)

“SİZLƏ QARŞILAŞDIM, BÜTÜN OLANLAR…”

                    K.B. – yə

Sizlə qarşılaşdım – bütün olanlar,

Soyumuş ürəkdə yenə ayıldı.

Yenə yada düşdü qızıl zamanlar,

Məlhəm tək ürəyə isti yayıldı…

 

 

Görürsən payızın sonunda bəzən,
Elə saat olur, gün olur elə,

Havadan duyulur yaz ətri birdən,

Nəyisə içində gətirir dilə, —

 

 

Könül dolğunluğu həmin illərin

Sardı nəfəsiylə, bürüdü məni.

Çoxdan unutduğum  şövq, həzz ilə,

Yenə seyr edirəm əziz çöhrəni.

 

 

Ötüb ayrılıqdan elə bil  əsr
Görüşdə bir yuxu şirinliyi var.

Yenə eşidilir həminki səslər,
Susmamış içimdə bir an da onlar…

 

 

Danışan xatirə deyidi yalnız,
Həyatın özüydü yenidən dinən, —
Həmin məlahəti yaşadırsinız,

Mənim ürəyimdə həmin eşq yenə!..

 

Ruscadan tərcümə

06-07. 09. 2019, Samara

 

 

Федор Тютчев — К.Б.

 

 

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…

 

 

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,-

 

 

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…

 

 

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,-
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…

 

 

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..