NİTSŞE VƏ TANRI


2

“Tanrı ölüb” dedi Nitsşe Firidrix,
Alman filosofu, dəryaca ağlı.

“O Ali Varlığı bizik öldürən,
Axıtdıq qanını bıçağımızla.

 

 

 

Yaxşı qulaq verin, eşidərsiniz,
Necə çalışırlar qəbirqazanlar.

Qoxu burunları bezdirir yəqin,

Tanrının çürümə xassəsi də var!

 

 

 

Qatilik! Biz nədə tapaq təsəlli

Qanı əlimizdən indi kim yuyar?

Təmizə çıxarıq hansı su ilə,

Ya müqədəs bayram, oyun uyduraq?

 

 

Bu işdəki əzmin yox bərabəri,

Bizdən bu əzəmət deyilmi uca?

Tanrıya dönməli bizdən hər biri!

Bu işə layiqik biz onda ancaq!”

 

 

 

Öldü böyük Nitsşe uzun azardan,
Tanrıya dönmədi, kim ki, yaşardı.

Hərçənd ki, ölməzdi Böyük Yaradan.
Hər kəsdə  bir Tanrı xassəsi vardı,

03.02. 2020, Samara