Eduard LİMONOV. “BUNDAN DA ZƏHLƏM GEDİR….”

1

Bundan da zəhləm gedir,
Ona da nifrətim var.

Məni də bəyənməyən,
Nə çox – ancaq hər insan yaşar.

 

Biri durduğu yerdə,
Öldürmür o birini.
Deyinir ancaq, deyir
O qazanır, bu yeyir.

 
Dəhşətdir, bəli, dövlət.
Ancaq yenə o yalnız
Məni səndən qurtarar —
Keçinmək olmaz onsuz.

 
ruscadan tərcümə

19 03. 2020, Samara

 

И этот мне противен
И мне противен тот
И я противен многим
Однако всяк живет

 

Никто не убивает
Другого напрямик
А только лишь ругает
За то что он возник

 

 

Ужасно государство
Но все же лишь оно
Мне от тебя поможет
Да да оно нужно