HARAMIZ, NƏYİMİZ BÖYÜKDÜR AXI…

30.04. 2020

Nə qədər mömin var, soruşsan deyir,
İnsan yerə, göyə  hökm edə bilər.

Nə qədər alim var, inanır ki, yer,
Özü özbaşına fırlanır elə.

 

 

Əgər qalaktika ölçüləriylə,
Götürsək, Yer xırda qum dənəsidir.

Özümüz nə qədər kiçiyik hələ!

Həqiqi ölçümüz bilmirik nədir.

 

 

Bəlkə qalaktika masştabında,
Adadır Kürəmiz – xırda və ucqar.

Qəzaya uğrayan, ilşib qalan,

Qaçmağa can atan Robinzonlarıq.

 

 

Bilmirik biz ancaq gəlmişik hardan,
Gəminin çıxdığı hansı limandı.

Qalaktik səfəri kim planladı,

Və nəydi məqsədi, hardadır indi.

 

 

Kiçiyik, acizik, miskinik həm də,
Haramız, nəyimiz böyükdür axı…

Ağlasa özgənin dərdinə birdən,
Yaraşır insana böyüklük adı…

 

01.05. 2020, Samara