CON KİTS. BURA, BURA, SEVGİ, GƏL…


CON KİTS

 

John Keats

(1795-1821)

 

Bura, bura, sevgi, gəl,

Bu, bir kölgəli çəmən.

Bura, bura, sevgi, gəl,

Var ürəyin istəyən.

 

Bura, bura, şəkərim —

Həndəvər sunərgizi

Bura, bura, şəkərim!
Ləçəklərdə şeh izi!

 

Bura, bura, əzizim,
Gəl, nəfəs gətir təzə.

Bura, bura,əzizim!
Gəl bu xoş günü bəzə!

 

Hərçənd anın nəşəsi
Uçub gedir bir anda —

Hərçınd eşq xəzinəsi,

Bir anda dağılandır, —

 

Bitməmiş hələ ansa —

Yaxın, yaxındır, inan!–

Beləcə uzanansa,
Əziz, əzizdir bu an!

 

Sevgi, sevgidir bura,
Sovqatını göndərən.

Ölüm gələ, apara —
Razı ölərəm hökmən!

İngiliscədən tərcümə

19-20. 2020, Samara

 

John Keats

Hither, Hither, Love

Hither hither, love—
      ‘Tis a shady mead—
Hither, hither, love!
      Let us feed and feed!

Hither, hither, sweet—
      ‘Tis a cowslip bed—
Hither, hither, sweet!
      ‘Tis with dew bespread!

Hither, hither, dear
      By the breath of life,
Hither, hither, dear!—
      Be the summer’s wife!

Though one moment’s pleasure
      In one moment flies—
Though the passion’s treasure
      In one moment dies;—

Yet it has not passed—
      Think how near, how near!—
And while it doth last,
      Think how dear, how dear!

Hither, hither, hither
      Love its boon has sent—
If I die and wither
      I shall die content!