“SƏN DAHA ORDUDA DEYİLSƏN, OĞLAN…”

26 SENT 2019. 2

Sən daha orduda deyilsən, oğlan,

Adi vətəndaşsan bu gündən belə.

Daha nə topun var, nə də tapançan,
Qayıdıb gəlmisən sən yalın əllə.

                             =====

Zirehli canlığın geri alındı,
Dəmir dəbilqən də qaldı hissədə.

Sən dünən adi bir cavan deyildin,

Bu gün seçilmirsən daha kimsədən.

                            ====

Yatıb dincələrsən hələ beş-on gün,

Qonaqlıq verənlər növbəyə durar.

Hamı maraqlanar necə döyüşdün,

Özün danışdığın özünü yorar…

                          =====

Sonra istirahət yetişər sona,
Gələr vaxtı işin, pul qazanmağın.

Yenə düyünçənə çörək bağlanar,
Gedərsən başını salıb aşağı.

                          =====

Gedərsən dinməzcə, gedərsən həqir,
Ordenlə, medalla bəzənmir sinən.

Bilmir tanımayan qəhrəman gedir,
Blmir ki, Şuşanı alıb gəlmisən.

                         ======

İşlərsən qaranlıq düşənə qədər,
Qəsr ucaldarsan, ya da göydələn.

Artırıb varını sən döyüşəndə,

Güllə qabağına səni göndərən.

                     ======

İşlədər, haqqını yubadar, kəsər,
Ağır söz də deyər, əl də qaldırar,
İndi Şuşa alan igid deyilsən,

Sənədsiz, günəmuzd fəhlədir adın.

                      ====

Dünən qan axıtdın, mənimsənildi,

Zəfər qazanmışdın, mənimsədilər.
Əməyin, qazancın yeyilər indi,

Yağıya toy tutan dünənki əsgər!

                            ====

Torpağa baş qoydu neçə yoldaşın,
Dağı itkilərin ürəyindədir.

İndi qarşındakı harın soydaşın,
İndi nə topun var, tüfəngin nə də.

                             =====

Sən daha orduda deyilsən, oğlan,
Silahsız, sursatsız, yalın əllisən!

Unutma, yağıdan Şuşa almısan,
Tanrı bağışlamaz indi əyilsən!

02. 12. 2020, Samara