ŞAGİRDİM NƏRGİZİN OĞLU ELMİR MƏMMƏDOVUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

Elmir Məmmədov

Bu çayın qıraqları,
Müxtəlif, cürbəcürdür.

Bu tayı qayalıqlı,
O tayısa cüyürdür.

=

Rəngi hər gün suların,
Dəyişir, təzələnir.

Bu gün birdən bulanır,
Sabahsa təmizlənir.

=

Qayıqlar var bu çayda,
Qaba, əldəqaırma.

O taya, bu taya da,
Rahat çatdırır amma.

=

Qırılıb söyüd, qovaq,
Yulğun bürüyüb basıb.

Bübül ötərdi qabaq,

İndi kəsilib səsi.

=

Bu çayın qırağında,
Uçuşmur kəpənəklər.

Bu tayı sıxıntıda,

O tayı fikir çəkər.

=

O gənc elə ki, səhər,
Bu tayla yeriyərdi,
O tay-bu tay gözəllər,
Bir-birinə dəyərdi.

=

Təbəssümü işıqdı,
Baxışı sehrlədən.

O taya yaraşıqdı,

Bu taya fərəhdi həm.

=

Bülbüllər ötməz daha,
Uçuşmaz kəpənəklər.

Can verib Qarabağa,

Gülləyə gəlib əsgər.

=

Gözün yaşı qurumaz,

Çayda su qurusa da.

Kürün bu tayında yas,
O tayında da yasdır…

26. 12. 2020, Samara